EFOP-1.5.2-16-2017-00031 projekt

Kategória:

EFOP-1.5.2-16-2017-00031

Észak-Nyugat Zalai települések humán szolgáltatás fejlesztési program című projekt 

 

Nagypáli Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című felhívásra 2017 tavaszán, Észak-nyugat zalai települések Humán Szolgáltatásfejlesztési Programja címmel. Az együttműködésben Nagypáli konzorcium vezetésével, Kispáli, Lakhegy, Gősfa, Vasboldogasszony, Kisbucsa, Nemeshetés, Nagykapornak, valamint Misefa települések önkormányzatai vesznek részt.

A vissza nem térítendő támogatási összege: 249.754.430 millió Ft

Projekt időtartama: 2018.03.01 - 2020.03.01.

A projekt kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív- és fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, potenciális alkalmazottak, illetve nemzetiségek, etnikumok, továbbá a társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében a meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság. A projekt célja, hogy kiemelt támogatást kapjanak a célcsoport tagok, kimozdítva jelenlegi hátrányos helyzetükből, képzések, egyéb támogatások megvalósításával. Továbbá olyan rendezvények, programok is megvalósításra kerülnek, amelyek térségi szinten a helyi igényeket fokozottan figyelembe véve fókuszálnak a fejlesztésre, fejlődésre. A vidék megtartó képességének erősítése érdekében, a projekt összesen 11 fő számára nyújt munkalehetőséget közösségi rendezvények és mentori program lebonyolítására, akik munkájukkal támogatják a projekten belüli szakmai program megvalósulását

 

A szakmai program 3 fő szolgáltatási modulból áll:

     1. A hátrányos helyzetűekre irányuló szolgáltatások.

Itt elsősorban a közmunka programban részvevőkre irányuló mentori szolgáltatások és tréning programok szerepelnek, de ebbe a körbe tartoznak a pályakezdő és/vagy szakképzetlen fiatalok, Gyes/Gyedről visszatérők, 50 év feletti munkavállalók, vagy a megváltozott munkaképességűek segítése is.

     2. Közösség fejlesztő rendezvények.

Összesen 56 rendezvény fogja erősíteni a helyi közösségeket, amelyeknek tematikái nagyon széleskörűek.(Szüreti Felvonulás, Családi Nap, Gesztenye Ünnep, Magyar Rózsa Ünnepe, Egészség Nap, Kultúrális bemutatók, Túra és Sport programok, előadások stb…)

     3. Speciális szakmai program a Gyermekek – Családok - Szülők fejlesztésére, eredményességére irányulóan.

A modul keretein belül a bölcsődei és óvodai korosztály mozgásfejlesztésére irányuló foglalkozások kerülnek megszervezésre 120 alkalommal. Továbbá egy különleges elem valósul meg, amely egy egyedi Szülő Támogató Rendszer magyarországi bevezetését alapozza meg. Ennek részeként, tananyagfejlesztés révén kidolgozásra kerül egy felnőttképzési szemináriumi tananyag, a különböző (0-3; 3-6; 6-9; 9-11; 11-14 év) korosztályú gyermekeket nevelő szülők gyakorlatias, hatékony segítésére, fejlesztésére. A tananyag felhasználásával pedig kísérleti Szülői Jogosítvány Szemináriumok fognak megvalósulni.(ilyen módszerrel az országban elsőként kistelepüléseken)

 

Kitűnő lehetőség és alap az EFOP-1.5.2-16-2017-00031 Észak-Nyugat Zalai települések humán szolgáltatásfejlesztési program című projekt arra, hogy vég bemenjen a társadalmi felzárkóztatás, a területi különbségek csökkenése és hogy a minőségi humán közszolgáltatás, mindenki számára hozzáférhetővé váljon.

 

További információ:

Projekt aloldal: https://www.euprojektek.hu/nagypali