Faluért alapítvány

Faluért alapítvány

Kategória:

Az alapítvány segíti az Európához való tartozás követelményeinek, a társadalmi modernizáció szükségleteinek megfelelően azt, hogy a falvak információs áramlása a városokkal egy szintre emelkedjék, növekedjen az önkormányzat információs lehetősége a falu felé. Segíti a községek egészségügyi létesítmények létrehozását, berendezéseinek magasabb színvonalra történő emelését, közművelődési igények magasabb színvonalra történő emelését.

Közhasznú tevékenysége körében egészségmegőrzés iránti tevékenységet folytat: a nevelés és oktatás területén ismeretterjesztési feladatokat lát el, felméri, felkutatja ezen tevékenységek iránti lakossági igényeket, javaslatokat. Támogatja, illetőleg szervezeti a községben szervezendő sportprogramokat. Biztosítja az általa szervezet programokon a résztvevők, vagy a településre turisztikai vagy egyéb célból érkező vendégek rövid időtartalmú tartózkodását az általa üzemeltetett szálláshelyen.

 

Elérhetőségek:

Adószám: 19273709-2-20

Székhely: 8912 Nagypáli, Arany J. utca 26.

Elnök: Hári János

Tel.szám: +36 30 901 4714

„ FALUÉRT „ Alapítvány Nagypáli Alapszabálya

Közhasznúsági jelentés „ FALUÉRT „ Alapítvány Nagypáli

 
Az Alapítvány 2009. évi gazdálkodásáról
B E V É T E L E K
107.022 
2009.I.1. bankszámla egyenlege
802.805 
Kamattérítés
14.688 
SZJA 1 %-a
92.334 
 K I A D Á S O K
580.480 
Forgalmi jutalék
2.790 
Aláírási címpéldány
3.200
Támogatás Önkormányzatnak
100.000
Pályázat támogatása
300.000
Pályázat írási díj
170.000
Áru vásárlás
4.490
Alapítvány 2009. december 31.i
Számlaegyenlege:                                                                                  329.347
 
 
 
Az Alapítvány 2009.évben is tevékenyen részt vett az önkormányzat, és egyéb önkormányzati egyesület, szervezett által szervezett rendezvényeken, (Falunapon, gyermeknapon, húsvéti és karácsonyi játszóházban, Idősek Napján, Mindenki karácsonyán. )
Anyagi lehetőségeihez mérten támogatta fenti rendezvényeket.
 
Az Alapítvány az önkormányzat által szervezett Nagypáli Fesztivál program sorozatát 100.000 Ft-al támogatta, illetve fejlesztési céljainak megvalósításához 300.000 Ft összeggel járult hozzá a lakóparki utak felújításához.
 
A 2009. évben 3 pályázat került benyújtásra, melyek elbírálása még jelenleg is folyamatban van.
 
Bevételei tekintetében központi szervtől semminemű anyagi támogatást nem kapott.
 Cél szerinti juttatásból nem részesült. A bevételek összege – 92.334 Ft -  az SZJA 1 %-ának átutalásából, illetve – 14.688 Ft - a kapott kamatbevételből tevődtek össze.
 
Költségvetési támogatás felhasználása: az Alapítvány központi költségvetésből támogatást nem kapott.
 
Alapítvány vagyona: vagyonnal nem rendelkezik.
 
Cél szerinti juttatások kimutatása:
Nagypáli Fesztivál kulturális programjának támogatására 100.000 Ft,
Lakóparki utak felújításához támogatás 300.000 Ft,
Játszóházhoz anyag, eszköz vásárlás 4.490 Ft.
 
Kapott támogatások:
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől, valamint szerződés alapján az államháztartás alrendszereiből juttatásban nem részesült.
 
Vezető tisztségviselők juttatásai: a tisztségviselők juttatásban nem részesültek.
 
A közhasznúsági jelentést az Alapítvány a Nagypáli Önkormányzat honlapján
www.nagypali.eu teszi közzé minden tárgyévet követő év május 31-ig.
 
 
Nagypáli, 2010. január 29.
 
 
        
Havasiné Beke Zsuzsanna
"FALUÉRT" Alapítvány Kuratórium Elnök
 
 

Záradék:

Az Alapítvány gazdálkodási beszámolóját Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta és 1/2010.(II.12.)   számú határozatával jóváhagyta.

 

Az Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról

B E V É T E L E K

158.436 

2007.I.1. bankszámla egyenlege

805.339 

Kamattérítés

16.151 

Alapítvány támogatása

50.000 

SZJA 1 %-a

89.285 

Rendszer használati díj visszatérítése

3.000 

 K I A D Á S O K 

160.970 

Forgalmi jutalék

2.470 

Szla.vez.pénzintézet igazolási díj

1.500

Támogatás Önkormányzatnak 

150.000

Regisztrációs díj, pályázati díj

7.000

Alapítvány 2008. december 31.i

Számlaegyenlege:                                                                                  802.805

 

 

 

Az Alapítvány 2008.évben is tevékenyen részt vett az önkormányzat, és egyéb önkormányzati egyesület, szervezett által szervezett rendezvényeken, (Falunapon, sportrendezvényeken, gyermeknapon, húsvéti és karácsonyi játszóházban, Idősek Napján, Mindenki karácsonyán. )

Anyagi lehetőségeihez mérten támogatta fenti rendezvényeket.

Az Alapítvány az önkormányzat Falunapját, egyéb rendezvényeit, illetve fejlesztési céljainak megvalósítását 150.000 Ft összeggel támogatta.

A 2008. évben benyújtott nyertes pályázat sajnos nem volt.

Bevételei tekintetében központi szervtől semminemű anyagi támogatást nem kapott, az 50.000 Ft összeg az alapítványt támogató vállalkozás befizetéséből adódott. Cél szerinti juttatásból nem részesült. A bevételek további összege – 89.285 Ft -  az SZJA 1 %-ának átutalásából, illetve – 16.151 Ft - a kapott kamatbevételből tevődtek össze.

Költségvetési támogatás felhasználása: az Alapítvány központi költségvetésből  támogatást nem kapott.

Alapítvány vagyona: vagyonnal nem rendelkezik.

Cél szerinti juttatások kimutatása: cél szerinti juttatásban nem részesült .

Kapott támogatások: az Alapítványt 50.000 Ft összeggel a ZALA-DEPÓ KFT támogatta. 

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől, valamint szerződés alapján az államháztartás alrendszereiből juttatásban nem részesült.

Vezető tisztségviselők juttatásai: a tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

 

Nagypáli, 2009. január 30.

 

Bertók Lászlóné
Alapítvány képviselője

 

Záradék:

Az Alapítvány gazdálkodási beszámolóját Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta és 1/2009.(II.6.)számú határozatával jóváhagyta.