Projektek

GINOP 3.3.3 -17-2017-00081 projekt

Kategória:

GINOP 3.3.3 -17-2017-00081

 „A digitális készségekkel nem rendelkező társadalmi rétegek létszámának csökkentése” című projekt

 

A „Faluért” Alapítvány sikeres pályázatot nyújtott be a GINOP 3.3.3-17 „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával” című felhívásra.

A szakmai program megvalósítása 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásból valósult meg.

Projekt időtartama: 2018.02.01.-2018.08.01.

 

A GINOP 3.3.3 prioritás a digitális készségek tekintetében két célt fogalmaz meg:

  • egyrészt fejleszteni szükséges a közösségi internet-hozzáférési pontok infrastruktúráját és szolgáltatási kínálatát,
  • másrészt meg kell teremteni az igényt arra, hogy az érintett társadalmi csoportok meg akarják ismerni a digitális világot, és tudatosuljon bennük, hogy milyen előnyökkel jár az életükben az internet használata.

 

A pályázat keretin belül 4 előadás került megrendezésre:

  • Tematikus rendezvényünk első előadásának témája a digitális kompetenciák fejlesztése: netbank, ügyfélkapu, és a mobilapplikációk kezelése volt.
  • A rendezvénysorozat második előadása a személyes adatvédelem, mások személyiségének tiszteletben tartása, ügyintézés otthonról, az interneten történő munkakeresés, az otthoni munkavégzés (home office) lehetőségére, hátrányaira és előnyeire hívta fel a figyelmet.
  • Harmadik alkalommal a média új formái kerültek ismertetésre. Annak érdekében, hogy a résztvevőket közelebb kerüljenek a mai világ felgyorsult rendszeréhez, olyan módozatok kerültek ismertetésre, amelyek segítenek számukra, ha nem teljesen, de legalább részben bekapcsolódni az új információs közösségbe.
  • A program záró rendezvényén a globális világnak az egyes generációkra gyakorolt veszélyeire és a káros hatások elleni védekezésre hívták fel a figyelmet a jelenlévők számára.

 

A GINOP 3.3.3-17-2017-00081 projekt fő célja a digitális készségekkel nem rendelkező társadalmi rétegek létszámának csökkentése, és hogy az internet világa mindenki számára elérhetővé, és könnyen kezelhetővé váljon.

EFOP-1.3.7-17-2017-00217 projekt

Kategória:

EFOP-1.3.7-17-2017-00217 „Communitas fortissimo” Közösségfejlesztő együttműködés a társadalmi kohézió erősítése érdekében című projekt

 

EFOP-1.3.7-17 „Társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” című felhívásra benyújtott sikeres pályázat együttműködésében a „Faluért” Alapítvány Nagypáli, mint konzorciumvezető és a Kercaszomori Református Egyházközösség, mint konzorciumi partner vesz részt.

A szakmai program megvalósítása 49.981.340 Ft támogatással, 2017. december 1-től 2019. december 1-ig valósul meg.

A konzorciumi vezető és a konzorciumi partner elsődleges célja, hogy a projekt keretében megvalósítandó tevékenységek hozzájáruljanak az esélyegyenlőség fokozásához, az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni intézkedések véghezviteléhez a helyi közösségek tagjai közötti összefogás erősítésével, illetve a szolidaritás fontosságának hangsúlyozásával. Az együttműködés során kiemelt figyelmet fordítanak a felmerülő közösségi igények megvalósítására és társadalmi problémák enyhítésére, kezelésére. A konzorcium tagjainak alaptevékenységei közé tartozik a közösség élhetőbbé tétele, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és társadalomba, de különösen a közösségbe való beilleszkedésük elősegítése.

 

E célkitűzés megvalósítása érdekében az egyházközség a konzorciumi partnerrel együttműködve számos közösségfejlesztő programot valósít meg:

Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés - Információs napok, rendezvények, képzések:

„Magyar Rózsáért” Program sorozat - Rózsa oltási szakmai nap; „Kárpát medencei őshonos gyümölcsfák” szakmai nap

Társadalmi együttélés javítása - Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása:

„Generációk együttműködése” Program – Nagyi-Nagyi találkozó, "Közösség és az Ünnepek" Program sorozat, "Generációk Együttműködése" Program,- "Anya hogy csinálod?"

Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása – Tréning:

„együttműködés fejlesztése” tréning, „önszerveződési képességek fejlesztése” tréning

EFOP-1.5.2-16-2017-00031 PROJEKT

Kategória:

EFOP-1.5.2-16-2017-00031

Észak-Nyugat Zalai települések humán szolgáltatás fejlesztési program című projekt 

Nagypáli Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című felhívásra 2017 tavaszán, Észak-nyugat zalai települések Humán Szolgáltatásfejlesztési Programja címmel. Az együttműködésben Nagypáli konzorcium vezetésével, Kispáli, Lakhegy, Gősfa, Vasboldogasszony, Kisbucsa, Nemeshetés, Nagykapornak, valamint Misefa települések önkormányzatai vesznek részt.

A vissza nem térítendő támogatási összege: 249.754.430 millió Ft

Projekt időtartama: 2018.03.01 - 2020.03.01.

A projekt kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív- és fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, potenciális alkalmazottak, illetve nemzetiségek, etnikumok, továbbá a társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében a meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság. A projekt célja, hogy kiemelt támogatást kapjanak a célcsoport tagok, kimozdítva jelenlegi hátrányos helyzetükből, képzések, egyéb támogatások megvalósításával. Továbbá olyan rendezvények, programok is megvalósításra kerülnek, amelyek térségi szinten a helyi igényeket fokozottan figyelembe véve fókuszálnak a fejlesztésre, fejlődésre. A vidék megtartó képességének erősítése érdekében, a projekt összesen 11 fő számára nyújt munkalehetőséget közösségi rendezvények és mentori program lebonyolítására, akik munkájukkal támogatják a projekten belüli szakmai program megvalósulását

 

A szakmai program 3 fő szolgáltatási modulból áll:

     1. A hátrányos helyzetűekre irányuló szolgáltatások.

Itt elsősorban a közmunka programban részvevőkre irányuló mentori szolgáltatások és tréning programok szerepelnek, de ebbe a körbe tartoznak a pályakezdő és/vagy szakképzetlen fiatalok, Gyes/Gyedről visszatérők, 50 év feletti munkavállalók, vagy a megváltozott munkaképességűek segítése is.

     2. Közösség fejlesztő rendezvények.

Összesen 56 rendezvény fogja erősíteni a helyi közösségeket, amelyeknek tematikái nagyon széleskörűek.(Szüreti Felvonulás, Családi Nap, Gesztenye Ünnep, Magyar Rózsa Ünnepe, Egészség Nap, Kultúrális bemutatók, Túra és Sport programok, előadások stb…)

     3. Speciális szakmai program a Gyermekek – Családok - Szülők fejlesztésére, eredményességére irányulóan.

A modul keretein belül a bölcsődei és óvodai korosztály mozgásfejlesztésére irányuló foglalkozások kerülnek megszervezésre 120 alkalommal. Továbbá egy különleges elem valósul meg, amely egy egyedi Szülő Támogató Rendszer magyarországi bevezetését alapozza meg. Ennek részeként, tananyagfejlesztés révén kidolgozásra kerül egy felnőttképzési szemináriumi tananyag, a különböző (0-3; 3-6; 6-9; 9-11; 11-14 év) korosztályú gyermekeket nevelő szülők gyakorlatias, hatékony segítésére, fejlesztésére. A tananyag felhasználásával pedig kísérleti Szülői Jogosítvány Szemináriumok fognak megvalósulni.(ilyen módszerrel az országban elsőként kistelepüléseken)

 

Kitűnő lehetőség és alap az EFOP-1.5.2-16-2017-00031 Észak-Nyugat Zalai települések humán szolgáltatásfejlesztési program című projekt arra, hogy vég bemenjen a társadalmi felzárkóztatás, a területi különbségek csökkenése és hogy a minőségi humán közszolgáltatás, mindenki számára hozzáférhetővé váljon.