Önkormányzati tájékoztató

Lakossági tájékoztató

1 .Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat jó gazdálkodásának következtében a képviselő-testület a helyi adó csökkentéséről döntött, amellyel segíteni kívánja az itt élő emberek mindennapi pénzügyi helyzetének javítását. 

2014. október 1-el az önkormányzati rendelt hatályba lépésével 13.000 Ft/lakóház adótétel helyett 10.000 Ft/lakóház adófizetési kötelezettség terheli a településen lakóingatlannal rendelkező tulajdonosokat.
Az adó mértékének változása következtében keletkező 2014. évi túlfizetést az adózó rendelkezése szerint az önkormányzat visszatéríti, vagy a 2015. évi fizetési kötelezettségébe beszámítja.