Tájékoztató

1. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagypáli Község Önkormányzatának 13/2009. (VI.15.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról kötelező rendelkezéseket tartalmazza az ingatlan tulajdonosa, valamint használója számára. A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. Az ingatlan előtti járda tisztántartása szintén az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A tényleges használóra, illetve a tulajdonosra hárul továbbá a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. A gondozatlan járdaszakasz vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti. Kérem Nagypáli Község Lakosságát, hogy az elültetett növényekről gondoskodni szíveskedjenek.
2. Tisztelettel meghívjuk a Lakosságot a 2015. május 23-án tartandó I. Goldfinger kolbászfesztiválra. A rendezvényre a belépés 6 éves korig ingyenes. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!