EFOP-1.3.7-17-2017-00217 projekt

Kategória:

EFOP-1.3.7-17-2017-00217

„Communitas fortissimo” Közösségfejlesztő együttműködés a társadalmi kohézió erősítése érdekében című projekt

 

EFOP-1.3.7-17 „Társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” című felhívásra benyújtott sikeres pályázat együttműködésében a „Faluért” Alapítvány Nagypáli, mint konzorciumvezető és a Kercaszomori Református Egyházközösség, mint konzorciumi partner vesz részt.

A szakmai program megvalósítása 49.981.340 Ft támogatással, 2017. december 1-től 2019. november 30-ig valósul meg.

A konzorciumi vezető és a konzorciumi partner elsődleges célja, hogy a projekt keretében megvalósítandó tevékenységek hozzájáruljanak az esélyegyenlőség fokozásához, az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni intézkedések véghezviteléhez a helyi közösségek tagjai közötti összefogás erősítésével, illetve a szolidaritás fontosságának hangsúlyozásával. Az együttműködés során kiemelt figyelmet fordítanak a felmerülő közösségi igények megvalósítására és társadalmi problémák enyhítésére, kezelésére. A konzorcium tagjainak alaptevékenységei közé tartozik a közösség élhetőbbé tétele, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és társadalomba, de különösen a közösségbe való beilleszkedésük elősegítése.

 

E célkitűzés megvalósítása érdekében az egyházközség a konzorciumi partnerrel együttműködve számos közösségfejlesztő programot valósít meg:

Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés - Információs napok, rendezvények, képzések:

„Magyar Rózsáért” Program sorozat - Rózsa oltási szakmai nap; „Kárpát medencei őshonos gyümölcsfák” szakmai nap

Társadalmi együttélés javítása - Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása:

„Generációk együttműködése” Program – Nagyi-Nagyi találkozó, "Közösség és az Ünnepek" Program sorozat, "Generációk Együttműködése" Program,- "Anya hogy csinálod?"

Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása – Tanácsadás:

„együttműködés fejlesztése” tanácsadás, „önszerveződési képességek fejlesztése” tanácsadás