Önkormányzati tájékoztató

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő - testületének 8/2015.(VIII. 7.) önkormányzati rendelete a Nyugdíjas korúak támogatásáról megállapítja, hogy a településen minden 62. életévét betöltött a nyugdíjfolyósító szervek által folyósított nyugdíjjal, vagy nyugdíjszerű szociális ellátással, vagy 40 év jogosultsági idővel rendelkező életkortól független öregségi teljes nyugdíjra jogosult nő és Nagypáli állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló nyugdíjas támogatást igényelhet.

Tájékoztató

1. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagypáli Község Önkormányzatának 13/2009. (VI.15.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról kötelező rendelkezéseket tartalmazza az ingatlan tulajdonosa, valamint használója számára. A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. Az ingatlan előtti járda tisztántartása szintén az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A tényleges használóra, illetve a tulajdonosra hárul továbbá a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. A gondozatlan járdaszakasz vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti. Kérem Nagypáli Község Lakosságát, hogy az elültetett növényekről gondoskodni szíveskedjenek.
2. Tisztelettel meghívjuk a Lakosságot a 2015. május 23-án tartandó I. Goldfinger kolbászfesztiválra. A rendezvényre a belépés 6 éves korig ingyenes. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Közérdekű felhívás!

 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény szabályozása a magánfőzés (saját tulajdonú desztilláló berendezésen, saját tulajdonú gyümölcsön, saját fogyasztásra történő párlatfőzés) tekintetében 2015. január 1-i hatállyal változott.

Részletek:

Bejelentési nyomtatvány:

Tisztelt lakosság!

 Ezúton szeretnénk kérni, hogy a kidobott fenyőfákat az Ökovölgyben található színpad melletti területen (északi oldalon) szíveskedjenek elhelyezni aprítékolás céljából. Településünk környezetvédelmének érdekében tett cselekedetét köszönjük! 

Köcse Tibor polgármester sk.