Hirdetmény - 2015. évre szóló Bursa Hungarica

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagypáli Község Önkormányzata csatlakozott a 2015. évre szóló Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 


Az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica ösztöndíjra vonatkozó pályázatot rögzíteni és az önkormányzathoz benyújtani 2014. november 7. napjáig lehet.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx honlapon, illetve Nagypáli Község Önkormányzatánál, ügyfélfogadási idő alatt.

Nagypáli, 2014. október 1.

Szita Gabriella sk.
aljegyző


"A" pályázati kiírás:


"B" pályázati kiírás: