Lakossági tájékoztató

1 .Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat jó gazdálkodásának következtében a képviselő-testület a helyi adó csökkentéséről döntött, amellyel segíteni kívánja az itt élő emberek mindennapi pénzügyi helyzetének javítását. 

2014. október 1-el az önkormányzati rendelt hatályba lépésével 13.000 Ft/lakóház adótétel helyett 10.000 Ft/lakóház adófizetési kötelezettség terheli a településen lakóingatlannal rendelkező tulajdonosokat.
Az adó mértékének változása következtében keletkező 2014. évi túlfizetést az adózó rendelkezése szerint az önkormányzat visszatéríti, vagy a 2015. évi fizetési kötelezettségébe beszámítja.

2. Önkormányzatunk pénzügyi tartalékai lehetővé teszik, hogy az oktatási intézményekbe járó gyermekek családja számára anyagi segítséget nyújtsunk. Ezért tájékoztatom az érintetteket, hogy a képviselő-testület a 2014. szeptember 15. napján tartott ülésén meghozott döntése alapján minden Nagypáli településen állandó lakcímmel rendelkező óvodai ellátásban részesülő gyermek részére óvoda kezdési támogatás címén 5000 Ft, minden általános iskolás gyermek részére 7000 Ft, minden közép-és felsőfokú nappali tagozatos oktatási intézmény tanulója részére 10.000 Ft összegű egyszeri iskolakezdési támogatás folyósít. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakezdési, valamint közép –és felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatásának megállapításához szíveskedjenek óvodai, illetve iskolalátogatási igazolást hozni. 
A támogatások folyósítása a beérkezett igazolások beérkezése után azonnal történik. 

3. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, elsősorban a Petőfi utca lakóit, hogy rövidesen megkezdődik az utca rekonstrukciója. A korábban megkezdett közterület átalakítási programunk keretében modernizáljuk a csapadékvíz elevezést, egységes térkövezett kapubejárókat és járdát alakítunk ki, valamint az aszfaltos burkolat is megújul. Az idei évre tervezett fejlesztés mintegy 440-460 méter hosszúságban történik, A munkaszervezés során próbáljuk a lehető legkisebb akadályoztatást elérni, de kérjük türelmüket és segítő szándékukat. 

4.A lakótelep bevezető részén a szolgáltató területen megkezdődött egy idegenforgalmi központ létesítése, amely olyan épületkomplexumból áll, amelyben szálláshelyek, irodák, kiállító tér, későbbiek folyamán kereskedelmi tér is kialakítható lesz. 
Az önkormányzat és a Magyar Régiómenedzsment Nonprofit Kft. közös projektje időjárás függvényében várhatóan 4-5 hónap építkezést jelent. Ezt követi a környezet kialakítása, parkosítása. A területen megépítésre kerül egy elektromos kerékpár tároló is egy másik projekt-együttműködésből, ahol 6 db kölcsönözhető elektromos kerékpár lesz elhelyezve. Az idegenforgalmi centrum közös projektbe történő megvalósulása újszerű megoldás, hisz így a település számára hasznos tevékenységek, Tourinform Iroda működése, Helyi Termék Kiállító Tér, önkormányzati szálláshely bővülés és helyi foglalkoztatás is megvalósul. A település turisztikai nonprofit céljai eléréséhez a megvalósult projekt nagymértékben hozzájárul.

5. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az energiaudvar projekt keretében nonprofit kft pályázatával megvalósult egy közösségi napelem telep technológiája. A lakosságnak lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy a villamos energiatermelésben saját eszközrésszel részt vegyen, valamint annak energiatermeléséből neki megfelelő arányban részesedjen. Ezzel a megoldással csökkentheti saját lakásának villamos energia költségét oly módon, hogy az választott időszakonként átutalásra kerül magán bankszámlájára. 
A csatlakozáshoz egységekkel lehet csatlakozni, amelyet közvetlen pénzügyi befektetéssel, vagy lakástakarék pénztári megelőlegezéssel lehet kiegyenlíteni. Várhatóan két héten belül a Közösségi Házban tájékoztatást tartunk a csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről. Ezt követően az érdeklődők döntésének megfelelően, megfelelő jogszabályi környezetben megkötjük a szerződéseket. Még az idei évben a bővítést elvégezzük és a szolgáltatás beindul. 

6. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakótelep melletti Magyar Rózsák Kertje című projekt rövidesen második ütemével folytatódik, amely a Magyar Régiómenedzsment Nonprofit Kft pályázati programja keretében valósul meg. Az önkormányzat pozitív döntési támogatásával hozzájárul a kert mielőbbi használatba vételéhez.
Egyúttal tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi állandó lakók számára a bemutató kert nyitvatartási idejében ingyenes belépést biztosít a projektgazda. 

7. Az idei évben elkezdődik a hegyi út rehabilitációja. A munkálatok következtében kialakuló esetleges kellemetlenségek miatt ezúton szeretnénk kérni az ottani ingatlantulajdonosok megértését és türelmét. 

Tisztelettel megköszönöm a falu polgármestereként Nagypáli lakóinknak, önkormányzatunk képviselő-testület tagjainak azt a támogatást, amit az elmúlt négy éves időszakban kaptam Önöktől. Mindezen segítséggel sikerül településünket sikeressé, gazdaságilag stabillá és további fejlődésre alkalmassá tenni, hazai és nemzetközi elismerésekre, kitüntetésekre rászolgálni. 

Nagypáli, 2014. szeptember 16. 

Köcse Tibor sk