Főoldal

Kategória:

Kedvezményezett neve: Nagypáli Község Városi Önkormányzata
Projekt címe: "Szomszédságban!" Közösségfejlesztő együttműködések Nagypáli, Gősfa, Kispáli és Vasboldogasszony településeken
Projekt azonosítószám: TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00008

A "Szomszédságban!" Közösségfejlesztő együttműködések Nagypáli, Gősfa, Kispáli és Vasboldogasszony településeken című és TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00008 azonosító számú projekt az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.

A projekt kezdő időpontja: 2020.augusztus 1.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. június 30.

A Projekt összköltsége 40.000.000 Ft.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 40.000.000 Ft.

A projekt kiemelt célja a helyi identitás és kohézió erősítése a konzorcium településeken. A megvalósítás keretében megtörténik a problémák, szükségletek feltárása, majd azokra megoldási, cselekvési javaslatok készítése és megvalósítása a lakosság bevonásával. A végrehajtás során fontos szempont a már meglévő programok továbbvitele, továbbá új közösségfejlesztő programokkal történő bővítése. Cél a település lakosságának összefogása, minél szélesebb körben történő megszólítása, a lakossági kezdeményezések támogatása. A projekt elérhetővé teszi, hogy a település lakói jobban megismerjék egymást, továbbá, hogy a civil szervezetek együttműködésének segítésével a települési identitás is tovább erősödjön. Az önfoglalkoztatás bővítését, a civil közösségek erősítését, az események, programok szervezését a projekt keretében foglalkoztatott munkatársak segítik a végrehajtás során. Az együttműködésben közlekedésbiztonsági programok szervezése is megvalósul, melynek célja, hogy a településeken élők ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek és ez által balesetmentesen közlekedjenek. A projekt keretében a település közművelődést megalapozó dokumentumai is megújulnak. Az elvégzett tevékenységek hatásaként erősödik a közösségi aktivitás, rejtett erőforrások szabadulnak fel, növekszik a lakosság egymás iránti felelősségtudata.