VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 projekt

Kategória:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Nagypáli és Lakhegy településeken önkormányzati utak fejlesztése, az utak kezeléséhez állapotjavításához szükséges erő és munkagépek beszerzése

 

Projekt ismertető

Projekt címe: Nagypáli és Lakhegy településeken önkormányzati utak fejlesztése, az utak kezeléséhez állapotjavításához szükséges erő és munkagépek beszerzése.

Felhívás címe: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Pályázó: Nagypáli Község Önkormányzata

8912 Nagypáli Arany J. u. 26. (gesztor)

Lakhegy Község Önkormányzata

8913 Lakhegy Petőfi S. u. 78. (konzorciumi tag)

Megvalósult fejlesztés:

Nagypáli és Lakhegy Községek Önkormányzatai konzorciumi megállapodás keretében a Nagypáli 049,051,070,073 hrsz-ú és a Lakhegy 2086 hrsz-ú út felújítását és az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépeket beszerzését valósították meg. A fejleszteni kívánt útszakasz teljes hossza 2809 m. A tervezett út burkolatszélessége 3.0m, melyet kétoldali 0.50 – 0.50 m nemesített padkával határolt. A felújított út keresztirányú esésével került biztosításra a csapadékvíz burkolatról történő elvezetése. A kétoldali kőburkolatú padka szivárgóként is üzemel. A beszerzésre került erő- és munkagépek a közutak, járdák, földutak, egyéb közlekedési felületek, közforgalom céljára átadott területek, valamint az ezekhez kapcsolódó műtárgyak közlekedési felületeinek karbantartását, javítását szolgálják: utak, járdák, kerékpárút téli hó- és síkosság-mentesítés, mezőgazdasági földutak karbantartása, járhatóvá tétele, a közlekedési felületek közvetlen környezetében padkakaszálás, szükséges fa- és cserjeirtás, csapadékvíz elvezetés stb.