TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00008 projekt

Kategória:

        

 

Nagypáli Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető, Gősfa, Kispáli és Vasbold ogasszony Község Önkormányzatával együttműködve 2017 nyarán pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kiírására, a TOP-5.3.1-16 azonosító számú A helyi identitás és kohézió erősítése című felhívásra, mely célja a települések, térségek közösségi kezdeményező-és és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése. 2019 őszén, a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága tartaléklistáról a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte. Azonban a projekt előkészületek a járványügyi vészhelyzet miatt eltolódni kényszerültek, így a kezdés 2020.08.01-én valósult meg.

A projekt címe: „Szomszédságban!” Közösségfejlesztő együttműködések Nagypáli, Gősfa, Kispáli és Vasboldogasszony településeken

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-ZA1-16-2017-00008

A támogatás összege: 40.000.000 Ft

A támogatás intenzitása: 100 %

A projektmegvalósítás időtartama: 2020. 08. 01. 

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.07.30.

 

A projekt kiemelt célja a helyi identitás és kohézió erősítése a konzorcium településeken. A megvalósítás keretében megtörténik a problémák, szükségletek feltárása, majd azokra megoldási, cselekvési javaslatok készítése és megvalósítása a lakosság bevonásával. A végrehajtás során fontos szempont a már meglévő programok továbbvitele, továbbá új közösségfejlesztő programokkal történő bővítése. Cél a település lakosságának összefogása, minél szélesebb körben történő megszólítása, a lakossági kezdeményezések támogatása. A projekt elérhetővé teszi, hogy a település lakói jobban megismerjék egymást, továbbá, hogy a civil szervezetek együttműködésének segítésével a települési identitás is tovább erősödjön. Az önfoglalkoztatás bővítését, a civil közösségek erősítését, az események, programok szervezését a projekt keretében foglalkoztatott munkatársak segítik a végrehajtás során. Az együttműködésben közlekedésbiztonsági programok szervezése is megvalósul, melynek célja, hogy a településeken élők ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek és ez által balesetmentesen közlekedjenek. A projekt keretében a település közművelődést megalapozó dokumentumai is megújulnak. Az elvégzett tevékenységek hatásaként erősödik a közösségi aktivitás, rejtett erőforrások szabadulnak fel, növekszik a lakosság egymás iránti felelősségtudata.