Önkormányzati tájékoztató

Bursa Hungarica - B típusú pályázati kiírás - 2019. évre

 

 

 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

 

Nagypáli Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

 

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2019. évre

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,

 

összhangban

 

 

 

 •  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

 

 •  a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

 

 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

 

 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

 

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

 

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

 

 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

 

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

 

 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

 

 •  az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

 

 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

 

 •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

 •  a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk), adatvédelmi rendelkezések

 

 

 

vonatkozó rendelkezéseivel.

 

 

Bursa Hungarica - A típusú pályázati kiírás - 2019. évre

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

 

Nagypáli Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

 

ezennel kiírja a 2019. évre

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 

felsőoktatási hallgatók számára

 

a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan,

 

összhangban

 

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk), adatvédelmi rendelkezések

 

 vonatkozó rendelkezéseivel.