Önkormányzati tájékoztató

M E G H Í V Ó

Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület

8912 Nagypáli, Arany J.u.26.

M E G H Í V Ó

 

Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesülete 2017.március 4-én ( szombaton ) 19,00 órai kezdettel Nőnapi bált rendez élő zeneszolgáltatással a Közösségi ház földszinti nagytermében, melyre tisztelettel meghívjuk. A belépő 500 Ft/fő, az Egyesületi tagok részére ingyenes. . 21,00 órakor meglepetés műsor sztárfellépőkkel!

A rendezvény „batyus” jelleggel történik, italt és pogácsát szíveskedjenek magukkal hozni.

A színvonalas megrendezéshez kérjük, hogy az elnökség tagjainál (Szekeres Istvánné Petőfi u.6., Tóth József Rákóczi u 5., Gyarmati Tiborné Petőfi u.56.,Balla László Kisfaludy u.9, Huberné Kuncsik Zsuzsanna Millenniumi körút 55 ) szíveskedjenek február 28. napjáig előzetesen leadni jelentkezésüket, hogy a megterítéshez  asztalt, széket, poharakat előre elrendezhessük. Kérjük, amennyiben lehetősége van rá, támogassa rendezvényünket tombola tárgy/ajándék felajánlásával, melyet munkaidőben a Könyvtárban Farkas Ferencnénél lehet leadni. Minden felajánlást tisztelettel megköszönünk!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk !

Nagypáli, 2017. február 11.

 

                                                                                                                       EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő - testületének 8/2015.(VIII. 7.) önkormányzati rendelete a Nyugdíjas korúak támogatásáról megállapítja, hogy a településen minden 62. életévét betöltött a nyugdíjfolyósító szervek által folyósított nyugdíjjal, vagy nyugdíjszerű szociális ellátással, vagy 40 év jogosultsági idővel rendelkező életkortól független öregségi teljes nyugdíjra jogosult nő és Nagypáli állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló nyugdíjas támogatást igényelhet.

Tájékoztató

1. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagypáli Község Önkormányzatának 13/2009. (VI.15.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról kötelező rendelkezéseket tartalmazza az ingatlan tulajdonosa, valamint használója számára. A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. Az ingatlan előtti járda tisztántartása szintén az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A tényleges használóra, illetve a tulajdonosra hárul továbbá a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. A gondozatlan járdaszakasz vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti. Kérem Nagypáli Község Lakosságát, hogy az elültetett növényekről gondoskodni szíveskedjenek.
2. Tisztelettel meghívjuk a Lakosságot a 2015. május 23-án tartandó I. Goldfinger kolbászfesztiválra. A rendezvényre a belépés 6 éves korig ingyenes. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!