Természeti erőforrások témakörben online szakmai meeting a Roll Natural csapata és Nem Adom Fel Alapítvány együttműködésével

Természeti erőforrások témakörben került sor online szakmai meetingre az úgynevezett Roll Natural Csevegő Szobában.

Nem Adom Fel Alapítvány együttműködésével létrejött Roll Natural csapata különböző programokat, tréningeket, ismeretterjesztő alkalmakat szervez természetünk megismerése és védelme érdekében fogyatékossággal élő és épp személyek számára egyaránt. Tagjai minden hónapban más-más témával ismerkedhetnek.

 

A november 20.-ai alkalom házigazdája vendégelőadóként invitálta polgármesterünket, Köcse Tibort, Dr. Duray Balázs geográfust, a Hatvanezer Fa Egyesület tagját, valamint Éger Ákos Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnökét.

A témát elsőkörben mindenki a maga oldaláról járta körbe: Köcse Tibor ismertette Nagypáli Zöld út falufejlesztési modelljét és a megújuló energiák felhasználását, Dr. Duray Balázs a Regionális zöld infrastuktúra és Zöld település fejlesztési modellt mutatta be, Éger Ákos pedig a Természeti erőforrások fenntartható használatát ismertette, valamint a Bólints rá! kampányt népszerűsítette.

A szekciók végén a hallgatóság kérdezhetett, melyből tartalmas közös eszmecserék születtek.

A szakmai meeting előadói egyöntetűen egyetértettek, hogy a probléma globális, mégis helyben, lokális cselekvésekkel oldható meg.

 

A beszélgetés teljes anyaga az alábbi linken található: