Változik Nagypáli ivóvíz szolgáltatási rendszere is

Ebben az évben a kormány intézkedései hatására átalakult a vízi közmű szolgáltatási rendszer. A megfelelő gazdasági nagyságrendet nem képviselő vizi közmű szolgáltatók kénytelenek voltak megszűnni vagy beolvadni a nagyobb általában regionális méretű társaságokba.

Ez az átalakítás érintette Nagypáli települést is, hisz a 15 éve jól működő Vizi közmű rendszerünket üzemeltető Aquazala kft beolvadt a Zalavíz szolgáltatói egységébe. Így ez év januárjától már az üzemeltetés hozzájuk tartozott illetve a közületi és lakossági vízdíjakat is cég fele kell teljesíteni. A Zalavíz, mint szolgáltató a gazdaságos működést és fejlesztést valamint a központi árszabályozás feltételeit saját gazdasági programja alapján úgy tudja hatékonyan működtetni, hogy a hozzá csatlakozott településeken is a központi vízrendszeréről biztosítja a jó minőségű ivóvizet. A rendszer csatlakoztatási átalakítására Becsvölgye térségében befejeződő munkák után október november hónapban kerül sor Nagypáliban. Az átalakítási munkálatok közül megtörténtek a fővezetékek átkötései, lakóligetben elkészült egy nyomáscsökkentő egység, jelenleg folynak a tűzcsapok ellenőrzése, hátralévő feladat még az egyedi mérőhelyek nyomáscsökkentőinek felszerelése. A gerincvezetékek szivacsos lemosását illetően november vége körül Kispáli Nagypáli nyomóvezetéken már megfordul a víz áramlási iránya, az eddigi Nagypáli irányából Kispáliba folyó víz helyett Kiskutas Nagypáli gerincvezetéken zalaegerszegi víz fog folyni. Természetesen a fizikai átalakítás időnként jelent némi rövid időszakú vízhiányt, de szakemberek szerint ez a jövőben már nem várható. Bizonyára sokak számára felvetődik a kérdés mi lesz a sorsa az eddig működtetett Nagypáli vízműnek. E tekintetben az önkormányzat vezetése kikérte a megfelelő szakemberek véleményét, amely szerinte két artenatíva létezik a jövőre nézve, az egyik szerint teljes egészében megszüntetni technikailag is az objektumot, ez által az értéke nullára íródna és vízvételezési lehetőség sem lenne lehetséges. A másik lehetőség, amely felvetődhet megtartani a rendszer működőképességét oly módón, hogy elsődlegesen minimális hasznosítását tervezzük a Vizi közmű területét és annak karbantartását a Nagypáli tűzoltó egyesület szervezetére bízzuk. További hasznosításra és esetleges helyi gazdasági fejlesztési célokra vannak kidolgozásra váró elképzelések a polgármester tarsolyába. Természetesen, amikor ezek üzleti szempontból publikálhatók részletesen tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.

  • ivoviz1_2015
  • ivoviz2_2015
  • ivoviz3_2015
  • ivoviz4_2015 (1)
  • ivoviz4_2015