Új létesítménnyel bővült az Ökovölgy

Szombaton, március 21-én ünnepélyes keretek között került sor az Innovációs Centrum szomszédságában épült helyi termék kiállító tér átadására. A beruházás mintegy 24 millió Ft-os költséggel pályázati támogatásból, valamint az önkormányzat saját forrásából valósult meg. Az átadáshoz kapcsolódó rendezvényen a magas rangú megyei vezetők mellett részt vett Jakab István, az Országgyűlés alelnöke is.

Az Innovációs Központ konferenciatermében kezdődő ünnepségen a vendégek köszöntését követően Köcse Tibor polgármester előadásában bemutatta az ökofalut. A látványos vetítőképes előadás során a meghívottak nemcsak Nagypáli utóbbi húsz éves fejlődéséről kaptak átfogó képet, hanem tájékoztatást kaptak a jelenleg zajló, továbbá a jövőben tervezett fejlesztésekről, célkitűzésekről is. A település fejlesztése a mintegy 15 évvel ezelőtt megfogalmazódott zöld út vidékfejlesztési program alapján történik. Ennek sarkalatos területei a lakosság számának növelésén túl a faluban működő civil szervezetek, vállalkozások bővítése, közmű-, közterület-, építmény- és energetikai fejlesztések megvalósítása. Az eddig megvalósult és a folyamatban lévő fejlesztések is az önkormányzat és a civil szervezetek közös együttműködésével, részben pályázati forrásokból, részben önkormányzati támogatásból jöttek létre. A faluban zajló fejlesztési folyamat hangsúlyos területe a megújuló energiák hasznosítása, további cél a turizmus erősítésével egy fenntartható, élhető és jól működő település létrehozása. A rendezvényen Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere tájékoztatót tartott a megyeszékhely és térsége együttműködési szándékairól. Beszédében kiemelte, hogy a település kedvező természeti adottságai, földrajzi közelségéből adódóan leginkább három fő területen, a megújuló energiák hasznosítása, a kerékpárút megépítése - melyen az elektromos kerékpárok is közlekedhetnek a feltöltő állomás igénybevételével - , továbbá a munkahelyteremtő ipartelepítések kapcsán lehet gyümölcsöző együttműködés a megyeszékhellyel. Az átadásra váró létesítményt Farkas Ferencné a Nagypáli Ifjúsági Egyesület elnöke egy kisfilm keretében mutatta be az egybegyűlteknek. A beruházás turisztikai szempontból illeszkedik a település arculatába, alapvető célja a helyi agro-kultúrális értékek bemutatása. A helyi termék kiállító tér kialakítására a Nagypáli Ifjúsági Egyesület 2012-ben nyújtott be sikeres pályázatot, a LEADER forrásból 14 millió 831 ezer Ft támogatást nyertek, ezt egészítette ki az önkormányzat 9 millió Ft-os támogatása. A létesítményben lehetővé válik a lakosság által termelt termékek megismertetése, a kézműves és kulturális értékek, házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása mellett a későbbikekben a helyi termék előállító üzemben feldolgozott élelmiszerek elfogyasztása, értékesítése. A létrehozott objektum egy földalatti különleges épület, a közösségi célokon kívül igénybe vehetik majd a faluban élők a családi és baráti események lebonyolítására is, valamint vállalati tréningek, szakmai konferenciák, turistacsoportok fogadásának, önkormányzati rendezvények, civil szervezetek programjai színteréül is szolgál. A létesítmény előtti téren az ünnepélyes szalagátvágást megelőzően Vígh László a térség országgyűlési képviselője mondott köszöntőt, majd rövid beszédet mondott Jakab István az Országgyűlés alelnöke. Mindketten elismerésüket fejezték ki az eddigi eredmények tükrében, és rámutattak arra, hogy mindaz, amit az utóbbi évek erőfeszítései következtében elért a település, valamint a további töretlen fejlődés érdekében célul tűzött ki maga elé példaértékű lehet az országban lévő kistelepülések számára. A létesítményt a polgármester az Országgyűlés alelnökével, valamint a térség országgyűlési képviselőjével közösen avatta fel, ezt követően az újonnan átadott épületben ünnepi ebédre és borkóstolóra invitálták meghívottakat. Dr. Kocka Csaba a Zalaegerszegi Járási Hivatal vezetőjének pohárköszöntője után az esemény kedves színfoltjaként Dr. Steier József a Guineai Köztársaság konzulja alelnök urat felkérte a Smaragdfa Önkormányzati Ökofa Mozgalom fővédnökének, aki ennek készséggel eleget tett. Az átadott létesítmény funkciója a későbbiekben bővülni fog, kapcsolódva további egészségturisztikai célok megvalósításához só terápiás kezelésekre is alkalmassá válik. A pályázati cél megvalósulása érdekében az Ifjúsági Egyesület aktív szerepet vállalt a kiállító tér működtetésében, ezen belül a lakosság folyamatos információval való ellátásában, az igények felmérésében, a helyi értékek népszerűsítésében, valamint a rendezvények szervezésében és lebonyolításában.