Két új településsel bővül a Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal

2015. január 1-jétől kilenc település önkormányzata tartja fenn a Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatalt. A korábbi hét fenntartót (Alsónemesapáti, Gősfa, Kispáli, Nagypáli, Nemesapáti, Pethőhenye, Vasboldogasszony Önkormányzatait) 2014. november közepén a meglévő közös önkormányzati hivatalhoz való csatlakozási szándékával kereste meg az említett két önkormányzat. 

A kilenc érintett képviselő-testület a Nagypáli Ökocentrumban 2014. december 1-jén megtartott ülésén egyhangúlag elfogadta az alapító okirat és a társulási megállapodás ez irányú módosítását. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól 2012. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. § (3) bekezdése értelmében a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról az érintett települési önkormányzatok Képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. A megállapodás a következő év január 1-jén lép hatályba. Így értelemszerűen az Önkormányzatoknak 2014. december 11. napjáig van lehetőségük arra, hogy a hivatali feladatellátás módján változtassanak. 
A döntés legalább az önkormányzati ciklus időtartamára, azaz öt évre szól. Hiszen a hatályos szabályozás szerint a következő önkormányzati választásokra 5 év múlva kerül sor. 
Az Mötv. szerint közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. 
Az említett települések földrajzilag szinte láncszerűen csatlakoznak egymáshoz (átlépve egy települést, Zalaegerszeget). 
2015. január 1-jétől a 4000 főnyi lakosság és a 9 települési, valamint egy nemzetiségi önkormányzat ügyeinek intézése a székhelyhivatalon túl az alsónemesapáti és a kisbucsai kirendeltségen történik. A hivatalokban a már ismert köztisztviselők várják az ügyfeleket. A hivatali szervezetben a jegyzői feladatokat továbbra is Simon Margit látja el, Szita Gabriella aljegyző közreműködésével, míg a kisbucsai kirendeltséget Weidinger Andrea irányítja. A hivatali szervezetben ügyfélszolgálati megbízottként funkcionáló köztisztviselők is helyet kaptak. 
A pénzügyi modellszámítások szerint a települési önkormányzatok költségvetését kevésbé terheli meg ennek a hivatali szervezetnek a fenntartása, mint a korábbi időszakban.