Önkéntes tűzoltó egyesület alakult Nagypáliban

Tizennyolc fővel megalakult a Nagypáli Önkéntes Tűzoltó egyesület Nagypáliban. Az egyesület tagjai fiatalokból és aktív korú férfiakból tevődnek össze, akik vállalják, hogy katasztrófavédelmi és tűzvédelmi feladatok önkéntes ellátásával segítik veszélyhelyzetben a település vezetését. Az egyesület elnökének Cserkúti Tamás, hívatásos tűzoltó főtörzsőrmestert választották az egyesület tagjai. A vezetőség főleg fiatalokból tevődik össze.

Az egyesület tervei közt szerepel, hogy részt vesznek majd a felkészülési időszak eltelte után különböző versenyeken való megmérettetésben is. Természetesen az egyesület, mint civil szervezet pályázatok rendszerében is aktívan kíván közreműködni. Nagypáliban korábban már mintegy 20-25 évig működött helyi tűzoltóság, amelyre az újonnan létrehozott egyesület mint elődre tekint, ésszeretné megbecsülni a múltból fellelhető tűzoltó hagyományokat és ereklyéket. Eredményesen és hatékonyan csak a megfelelő technikai eszközök megléte mellett lehet működni, amelyek beszerzéséhez segítséget kíván nyújtani a település önkormányzata, nyilatkozta Köcse Tibor polgármester.