Római Katolikus Egyházközösség

1900-as évek közepétől 1989-ig önálló plébániaként működött. 
Léránt István plébános halála után a Nagykutasi plébános látta el a lelkészi teendőket, majd 1989-től a zalaegerszegi Mária Magdolna Plébániához csatolták a települést. Mária Magdolna Plébánia Dr. Szabó Gyula, majd Stróber László plébánosok felügyelete mellett zajlott a hitéleti munka. Az egyházi év páros hetein igeliturgia, páratlan hetein szentmise volt. 

A Szombathelyi Megyéspüspök döntése alapján 2003.nyarától Nagykutas központtal új Plébánia Központ létesült Andor Zoltán plébános vezetésével és ettől kezdve a Nagypáli Egyházközség is Nagykutashoz tartozik. Azóta Andor Zoltán plébános látja el a lelkészi teendőket. Az 1950-es évek végétől Láng Gizella szerzetesnővér végezte a templom hétről-hétre díszítését, takarítását és a lelkészt segítő teendőket 2003-ig. 2003.évtől a hívek párban felváltva végzik ezeket a munkákat. 2000-ben Önkormányzati pályázat segítségével a templom harangjainak villamosítása.

2002.április 27-én a templom udvarán lévő Mária szobor levételével megkezdődött a templom teljeskörű külső felújítása, amely a Stróber László apátplébános felügyeletével zajlott. A nagypáli lakosok nagy értékű társadalmi munkát és anyagi segítséget adtak a felújításhoz. További anyagi forrásokat a Szombathelyi Megyéspüspökség, Nagypáli Község Önkormányzata , „Faluért” Alapítvány Nagypáli, helyi vállalkozások és a Nagypáli Egyházközség biztosította a felújításhoz. Ezen összefogás eredményeként 2002.szeptember első vasárnapján ünnepi szentmise keretében a templom külső felújításának felszentelése megtörtént Dr.Brenner József püspöki helynök részvételével.

2006.májusáig az egyházközségi vezetői teendőket Fazekas Endre, Keresi Józsefné, Takács József, Fatér József , Németh Gergely és Simon József látta el. 2006.májusában szükség volt az egyházközségi tagok újraválasztására, melynek oka több egyházközségi tag elhalálozása és életkora tette szükségessé. A hívek döntése alapján az egyházközség vezetői teendőit az alábbi személyek látják el: Simon József, Gyarmati Tiborné, Gerencsér Istvánné, ifj.Farkas Ferencné és ifj.Tüh László látja el.

A Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke, Dr. Székely János 2017. október 30-i hatállyal megalapítja Nagykutas központtal Kiskutas, Nagypáli, Kispáli községekből az id. Szent Jakab apostol plébániát, melynek a mindenkori zalaegerszegi börtönlelkész a plébánosa. Egyben a nagykutasi templomot plébániatemplomi rangra emeli. Ez az intézkedés azt is jelenti, hogy bárminemű, a Katolikus Egyház szertartásaira vonatkozó kérelmet, igazolást, keresztlevelet, stb. a fenti települések vonatkozásában Gyöngyös Balázs börtönlelkész, kinevezett plébánostól lehet kérni.

Az Egyházközség feladatának tekinti a plébánia anyagilag zavartalan működését, a templom és környezetének folyamatos állagmegóvását, rendben tartását és tervei között szerepel ez évben a templom teljeskörű belső felújítása.

Megköszönjük az eddig nyújtott segítséget a lakosságnak és az Önkormányzatnak és kérjük, hogy továbbra is támogássák és segítsék munkánkat.