Hírek a falu életéből

Önkéntes tűzoltó egyesület alakult Nagypáliban

Tizennyolc fővel megalakult a Nagypáli Önkéntes Tűzoltó egyesület Nagypáliban. Az egyesület tagjai fiatalokból és aktív korú férfiakból tevődnek össze, akik vállalják, hogy katasztrófavédelmi és tűzvédelmi feladatok önkéntes ellátásával segítik veszélyhelyzetben a település vezetését. Az egyesület elnökének Cserkúti Tamás, hívatásos tűzoltó főtörzsőrmestert választották az egyesület tagjai. A vezetőség főleg fiatalokból tevődik össze.

Energiafűz aprítékolása

Nagypáliban a mintegy 20000 négyzetméteren termelt japán energiafűz három éves termésének közmunkaprogram segítségével történő letermelése történt meg a tavasz folyamán. A lerakóhelyen tárolt fásszárú anyag nyáronszáradási folyamaton ment keresztül, és mihelyt a mezőgazdasági úton való kamionos szállítás megvalósíthatóvá vált, Magyarország legnagyobb teljesítményű aprítékoló gépével történt megaz aprítékolás munkafolyamata.

Kezdődő csapatépítő tréning turizmus Nagypáliban

Nagypáliban elindult a vállalati tréning idegenforgalma. Egy budapesti gazdasági társaság szeptember egyik hétvégéjén egész napos programra érkezett, hogy csapatépítő tréningjük Nagypáliban kerüljön megszervezésre. Idegenforgalmi fejlesztéseinknek köszönhetően megismerkedhettek a település nevezetességeivel és a helyi gasztronómiával.Helyi turisztikai kínálatunkat az újonnan átadott Boronapincét és kemencét magában foglaló ökologikus témaparkban zajlott. Az idelátogató csapatnak lehetősége volt vadászhintóval vagy lóháton bejárni a települést, illetve a témaparkban autentikus falusi környezetben ereszthették ki a fáradt gőzt a hosszú nap után. A vállalat telephelyén ültetésre kerültek Smaragd Ökofák is a tréning feladatok keretében.

Ivóvíz takarékosság jegyében

Ivóvíz takarékos berendezések felszereléséről döntött önkormányzatunk a vízvételi helyek alkalmazásával. Az önkormányzat valamennyi intézményében lévő kézmosó csapokra, zuhanyokra olyan német gyártmányú eszközök kerültek felszerelésre, amelyek mintegy 50-70%-os megtakarítást eredményeznek, mindamellett, hogy a funkciójuknak továbbra is 100%-os módon megfelelnek.

Ökológikus témaparkban boronapince átadása

Siker koronázta azt a kezdeményezést, amikor értékmegmentési céllal összefogott Sifter Jenő terület tulajdonos, Németh Ferenc volt pince tulajdonos és a Nagypáli Önkormányzat, hogy a szinte lebontásra váró állapotban lévő mintegy 170 éves szakszerűtlenül toldozgatott boronafalú pincét újjávarázsolja és az eredeti állapotnak megfelelően építse meg.

A BELARUS traktor is beszáll a kommunális feladatok elvégzésébe

A falu gazdasági és közterületi területeinek rendben tartását segíti az a BELARUS típusú munkagép, amely a településen működő közhasznú szervezet tulajdonát képezi. Az önkormányzat és az MRM Nonprofit KFT megállapodása alapján a nagyobb gazdasági és közterületeken végez munkát, majd fűkaszálás, útszegély karbantartások, faapríték darálás, téli hó tologatás és síkosság mentesítés feladatit oldja meg mindösszesen üzemanyagár költségen az önkormányzatnak, az egyéb személyi és gépköltségeket a Nonprofit KFt állja.

Néptánc a faluban, avagy a jövő és a múlt találkozása

„Alapvető emberi jog, hogy minden gyermek megtanulhassa édesanyjának beszédnyelvét. Ugyanez a jog a játék és a tánc esetében is meg kell illesse gyermekeinket.” 
/Timár Sándor /

Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, s külön örülök, hogy Nagypáli község polgármesterének – Köcse Tibornak – az a gondolata támadt, irányítása alatt lévő a településén gyermek néptánc csoport alakuljon, működjön. Mindketten fontosnak tartjuk, hogy a magyar néptáncot, a magyar népzenét már gyermekkorban megismerjék a gyerekek.
Ennek az ötletnek az eredménye az egy éve alakult Napraforgó Gyermek Néptánccsoport.

Nagypáli az első helyen!

A Göcsej – Hegyhát Helyi Akciócsoporthoz tartozó 70 településen a napokban összesítették a 2009-2014 közötti időszak fejlesztési eredményeit. 
Az Akciócsoport munkaszervezete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal egyeztetve összesítette az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program illetve a Darányi Ignác Terv pályázati támogatásait.