A Zala Megyei Éghajlatváltozási Platform tanulmányútja Nagypáliban

A globális klímaváltozás a XXI. század egyik legjelentősebb kihívása, amely közvetve vagy közvetlenül minden társadalom életére jelentős hatással lehet.

A Zala Megyei Éghajlatváltozási Platform feladatai közt szerepel a helyi klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények, jó gyakorlatok felmérése és összehangolása, azok széles körű megismertetése és együttműködés a Klímabarát Települések Szövetségével, melynek célja, hogy minél szélesebb körű szakmai támogatást nyújtson a megyei klímastratégia kidolgozásához. Ennek érdekében a Szövetség megbízta a Zöldtárs Alapítványt, hogy minden megyében szervezzen szakmai napot a „jó gyakorlatok” megismerésére. Zala megyében a szakmai napot Nagypáliban október 19-én a nemzetközi program keretében megvalósult Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentrumban tartották meg. A rendezvényt Baloghné Gaál Zsófia a Zöldtárs Alapítvány klímakoordinátora nyitotta meg, majd Köcse Tibor Nagypáli polgármestere tartott előadást a község klímavédelemmel kapcsolatos jó gyakorlatairól, energiahatékonysági és megújuló energiahasznosítási projektjeiről. Ezt követően a platformülésen résztvevők a készülő Zala megyei Klímastratégiát vitatták meg.