Faluért alapítvány

Az Alapítvány segíti az Európához való tartozás követelményeinek, a társadalmi modernizáció szükségleteinek megfelelően azt, hogy a falvak információs áramlása a városokkal egy szintre emelkedjék, növekedjen az önkormányzat információs lehetősége a falu felé. /műholdrendszer, zártláncú videó, számítógépes hírközlő lehetőség./

Segíti a községek egészségügyi, létesítmények létrehozását, berendezéseinek magasabb színvonalra történő emelését. Segíti a közművelődési igények magasabb színvonalra történő emelését a közművelődési igények létesítményeinek létrehozását, kulturáltabb emberi környezet megteremtését. Az Alapítvány nyitott így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósításához sokoldalúan kapcsolódhat, ha a jelen alapítványrendelés céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is.

Az Alapítvány politikamentes társadalmi-közösségi kezdeményezés, céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetőleg aki a közös célok, elérésén munkálkodik.

Az Alapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

Az Alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló, céljai elérése érdekében az alapító okiratban meghatározott tevékenységeket folytatja.

 

Fő tevékenységek:

Tevékenysége során kezdeményezi és részt vesz közösségi létesítmények alapításában, közreműködik a községek közművelődésének előmozdítása, a falu összetartó erejének növelése terén.

Célja egészségügyi létesítmények alapításának kezdeményezése, kialakításában való aktív részvétel, a falusi egészségügyi intézmények korszerű orvosi műszerekkel történő ellátása, az egészséges emberi környezet kialakítása.

Tevékenysége során elősegíti az ősi népszokások ápolását, aktívan tevékenykedik a község virágosításán szebbé tételén, a falvak elszigeteltségének feloldásán.

Tevékenységi körében pályázatokat készít, monitoring tevékenységet folytat

Tevékenysége körében egészségmegőrzés iránti tevékenységet folytat: a nevelés és oktatás területén ismeretterjesztési feladatokat lát el, felméri, felkutatja ezen tevékenységek iránti lakossági igényeket, javaslatokat.

Kulturális feladatainak ellátása során közreműködik az egész község lakosságát érintő programok szervezésében, lebonyolításában; a természetvédelem, és állatvédelem terén mindent megtesz a természeti értékek védelme érdekében, népszerűsíti az állatok állatvédelmi előírásoknak megfelelő tartását, gondozását; környezetvédelmi tevékenysége során mindent elkövet az emberi környezet védelmének előmozdítására; támogatja, illetőleg szervezi a községben szervezendő sport programokat, ezen rendezvények szervezésében, lebonyolításában aktívan részt vesz, illetve mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen rendezvények minden korosztály számára vonzóak legyenek; biztosítja az általa szervezett programokon résztvevők, vagy a településre turisztikai vagy egyéb célból érkezők rövid időtartamú tartózkodását az általa üzemeltetett szálláshelyen.

Euroatlanti integráció elősegítése érdekében végzett tevékenysége során minden eszközt felkutat ezen feladatának eredményes végrehajtására, így rendezvényeket, továbbképzéseket, találkozókat stb. szervez

 

Elérhetőségek:

Adószám: 19273709-2-20

Székhely: 8912 Nagypáli, Arany J. utca 26.

Elnök: Hári János

Tel.szám: +36 30 901 4714

 

Kuratóriumi tagok:

  • Hári János elnök

 2013 óta a Nagypáli Község Önkormányzat Képviselő Testületének tagja. Műszaki jellegű tudásával segíti az önkormányzati feladatok megoldását, családjával aktívan részt vesz a település közéletében, a Nagypáli Polgárőrség tagja.

  • Dr. Steier József elnökhelyetes
  • Szekeres Szilvia titkár
  • Szalai Réka 
  • Székely Edit

 

Megvalósult projektek:

 

Megvalósított projekt 1

Projekt megnevezése (pályázati projekt címe)

Vitalitas Park kialakítása

A megvalósítás időpontja (fizikai zárás időpontja napra pontosan, éééé.hh.nn)

 2013.06.21.

A projekt összes költsége (Ft)

2 067 858

Program neve

LEADER

Projekt rövid összefoglalása

Nagypáliban a Megújuló Energiaforrások Innovációs és Ökocentrumához kapcsolódóan került kialakításra egy „Vitalitas Park”, amely egy gyógynövény ösvényből és szigetből és egy napkollektoros kiegészítéssel működő Kneipp hidrotaposó medencéből áll. A beruházás színes élménypontja az Öko völgynek.

Megvalósított projekt 2

Projekt megnevezése (pályázati projekt címe)

Falusi turizmust szolgáló apartman házak kialakítása

A megvalósítás időpontja (fizikai zárás időpontja napra pontosan, éééé.hh.nn)

 2012.11.28.

A projekt összes költsége (Ft)

25 557 869

Program neve

LEADER

Projekt rövid összefoglalása

Nagypáli település központjában került kialakításra a helyi turisztikai szállásigények 4 csillagos minőségű biztosítása érdekében.

A beruházás helye a Körjegyzőségi önkormányzati hivatal, IKSZT épület, helyi Orvosi rendelő, Kistérségi társulási iroda, önkormányzati Kávézó és helyi Kisbolttal közös épületkomplexum szerves továbbépítésével lett biztosítva, 4 tágas apartman és kiszolgáló helyiségeinek kialakításával. 

Megvalósított projekt 3

Projekt megnevezése (pályázati projekt címe)

Közterület rehabilitációja

A megvalósítás időpontja (fizikai zárás időpontja napra pontosan, éééé.hh.nn)

 2014.10.05.

A projekt összes költsége (Ft)

1 985 400

Program neve

LEADER

Projekt rövid összefoglalása

A pályázat a településkép rendbetételét, virágosítását, keresztek felújítását és ökofa ültetési programot tartalmazott. A projekt tevékenységeket helyi közösségfejlesztési program előzte meg, bevonva a munkákba a helyi fiatal és senior korosztályt.

Megvalósított projekt 4

Projekt megnevezése (pályázati projekt címe)

Térségi kosárfonó és pálinkafőző verseny

A megvalósítás időpontja (fizikai zárás időpontja napra pontosan, éééé.hh.nn)

 2013.02.07.

A projekt összes költsége (Ft)

260 000

Program neve

LEADER

Projekt rövid összefoglalása

Az Észak-nyugat zalai térség 17 településére irányulóan lett megszervezve a színvonalas, helyi termékeket felvonultató tematikus verseny.

Megvalósított projekt 5

Projekt megnevezése (pályázati projekt címe)

Nemzetközi Solymász Találkozó és Agár Fesztivál

A megvalósítás időpontja (fizikai zárás időpontja napra pontosan, éééé.hh.nn)

2013.05.25.

A projekt összes költsége (Ft)

2 300 000

Projekt rövid összefoglalása

Nagypáli Önkormányzattal és a Magyar Solymász Egyesülettel együttműködve került 2012- ben és 2013- ban megszervezésre ez a látványos egyedi tematikus program, amely több száz látogatót vonzott a településre, még külföldről is.  Külföldi előadókkal szervezett Szakmai konferencia, madár bemutató, vadász bemutató, agár verseny, és hagyományőrzők műsorai töltötték meg a két napos programot. 

Megvalósított projekt 6

Projekt megnevezése (pályázati projekt címe)

"Communitas fortissimo" Közösségfejlesztő együttműködés a társadalmi kohézió erősítése érdekében
A megvalósítás időpontja (fizikai zárás időpontja napra pontosan, éééé.hh.nn) 2020.11.30.
A projekt összes költsége (Ft) 49 981 340
Projekt rövid összefoglalása Kercaszomori Református Egyházközséggel együttműködésben kerültek több településen megvalósításra szemléletformáló, társadalmi együttélést javító rendezvények a 2 év során. A konzocium tagjainak alaptevékenységei közé tartozik a közösség élhetőbbé tétele, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és társadalomba, de különösen a közösségbe való beilleszkedésük elősegítése.

 

Etikai Kódex:

 

 

Pénzügyi beszámolók:

Pénzügyi beszámoló 2019 évről:

Pénzügyi beszámoló 2018 évről:

Pénzügyi beszámoló 2017 évről:

Pénzügyi beszámoló 2016 évről:

Pénzügyi beszámoló 2015 évről:

Pénzügyi beszámoló 2014 évről:

Pénzügyi beszámoló 2013 évről:

Pénzügyi beszámoló 2012 évről:

Pénzügyi beszámoló 2011 évről:

 

 

Közhasznúsági jelentés „ FALUÉRT „ Alapítvány Nagypáli

 
Az Alapítvány 2009. évi gazdálkodásáról
B E V É T E L E K
107.022 
2009.I.1. bankszámla egyenlege
802.805 
Kamattérítés
14.688 
SZJA 1 %-a
92.334 
 K I A D Á S O K
580.480 
Forgalmi jutalék
2.790 
Aláírási címpéldány
3.200
Támogatás Önkormányzatnak
100.000
Pályázat támogatása
300.000
Pályázat írási díj
170.000
Áru vásárlás
4.490
Alapítvány 2009. december 31.i
Számlaegyenlege:                                                                                  329.347
 
 
 
Az Alapítvány 2009.évben is tevékenyen részt vett az önkormányzat, és egyéb önkormányzati egyesület, szervezett által szervezett rendezvényeken, (Falunapon, gyermeknapon, húsvéti és karácsonyi játszóházban, Idősek Napján, Mindenki karácsonyán. )
Anyagi lehetőségeihez mérten támogatta fenti rendezvényeket.
 
Az Alapítvány az önkormányzat által szervezett Nagypáli Fesztivál program sorozatát 100.000 Ft-al támogatta, illetve fejlesztési céljainak megvalósításához 300.000 Ft összeggel járult hozzá a lakóparki utak felújításához.
 
A 2009. évben 3 pályázat került benyújtásra, melyek elbírálása még jelenleg is folyamatban van.
 
Bevételei tekintetében központi szervtől semminemű anyagi támogatást nem kapott.
 Cél szerinti juttatásból nem részesült. A bevételek összege – 92.334 Ft -  az SZJA 1 %-ának átutalásából, illetve – 14.688 Ft - a kapott kamatbevételből tevődtek össze.
 
Költségvetési támogatás felhasználása: az Alapítvány központi költségvetésből támogatást nem kapott.
 
Alapítvány vagyona: vagyonnal nem rendelkezik.
 
Cél szerinti juttatások kimutatása:
Nagypáli Fesztivál kulturális programjának támogatására 100.000 Ft,
Lakóparki utak felújításához támogatás 300.000 Ft,
Játszóházhoz anyag, eszköz vásárlás 4.490 Ft.
 
Kapott támogatások:
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől, valamint szerződés alapján az államháztartás alrendszereiből juttatásban nem részesült.
 
Vezető tisztségviselők juttatásai: a tisztségviselők juttatásban nem részesültek.
 
A közhasznúsági jelentést az Alapítvány a Nagypáli Önkormányzat honlapján
www.nagypali.eu teszi közzé minden tárgyévet követő év május 31-ig.
 
 
Nagypáli, 2010. január 29.
 
 
        
Havasiné Beke Zsuzsanna
"FALUÉRT" Alapítvány Kuratórium Elnök
 
 

Záradék:

Az Alapítvány gazdálkodási beszámolóját Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta és 1/2010.(II.12.)   számú határozatával jóváhagyta.

 

Az Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról

B E V É T E L E K

158.436 

2007.I.1. bankszámla egyenlege

805.339 

Kamattérítés

16.151 

Alapítvány támogatása

50.000 

SZJA 1 %-a

89.285 

Rendszer használati díj visszatérítése

3.000 

 K I A D Á S O K 

160.970 

Forgalmi jutalék

2.470 

Szla.vez.pénzintézet igazolási díj

1.500

Támogatás Önkormányzatnak 

150.000

Regisztrációs díj, pályázati díj

7.000

Alapítvány 2008. december 31.i

Számlaegyenlege:                                                                                  802.805

 

 

 

Az Alapítvány 2008.évben is tevékenyen részt vett az önkormányzat, és egyéb önkormányzati egyesület, szervezett által szervezett rendezvényeken, (Falunapon, sportrendezvényeken, gyermeknapon, húsvéti és karácsonyi játszóházban, Idősek Napján, Mindenki karácsonyán. )

Anyagi lehetőségeihez mérten támogatta fenti rendezvényeket.

Az Alapítvány az önkormányzat Falunapját, egyéb rendezvényeit, illetve fejlesztési céljainak megvalósítását 150.000 Ft összeggel támogatta.

A 2008. évben benyújtott nyertes pályázat sajnos nem volt.

Bevételei tekintetében központi szervtől semminemű anyagi támogatást nem kapott, az 50.000 Ft összeg az alapítványt támogató vállalkozás befizetéséből adódott. Cél szerinti juttatásból nem részesült. A bevételek további összege – 89.285 Ft -  az SZJA 1 %-ának átutalásából, illetve – 16.151 Ft - a kapott kamatbevételből tevődtek össze.

Költségvetési támogatás felhasználása: az Alapítvány központi költségvetésből  támogatást nem kapott.

Alapítvány vagyona: vagyonnal nem rendelkezik.

Cél szerinti juttatások kimutatása: cél szerinti juttatásban nem részesült .

Kapott támogatások: az Alapítványt 50.000 Ft összeggel a ZALA-DEPÓ KFT támogatta. 

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől, valamint szerződés alapján az államháztartás alrendszereiből juttatásban nem részesült.

Vezető tisztségviselők juttatásai: a tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

 

Nagypáli, 2009. január 30.

 

Bertók Lászlóné
Alapítvány képviselője

 

Záradék:

Az Alapítvány gazdálkodási beszámolóját Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta és 1/2009.(II.6.)számú határozatával jóváhagyta.